Terug naar overzicht

Alberdingk Thijm Scholen WNI is per augustus 2021 op zoek naar een:

Coördinator Leerlingzaken (smw) basisschool (0,6 fte)

Waar gaat het om bij de functie:
Via preventieve en hulpverlenende activiteiten stimuleert de Coördinator Leerlingzaken (CL) de sociaal-emotionele ontwikkeling en het zelfstandig functioneren van leerlingen. De CL werk signaleert, geeft informatie, advies en consultatie aan de school en biedt hulp aan kinderen en hun ouders via een proactieve, vraaggerichte en systeemgerichte benadering. In de onderzoeksfase worden mogelijke invloeden op de leerling geïnventariseerd. Invloeden vanuit de gezinssituatie, van leeftijdgenootjes, vanuit de leefomgeving, van leerkrachten en de invloed van het pedagogisch klimaat op de school. De CL gaat in gesprek met de leerling en biedt kortdurende individuele hulp wanneer nodig. Indien noodzakelijk zorgt de CL voor toeleiding naar speciale of geïndiceerde zorg.
Ondersteunen en begeleiden van leerkrachten en directie bij de aanpak van psychosociale problemen van leerlingen. Kortdurende leerlingbegeleiding op sociaal emotioneel gebied, d.m.v. gesprekken of spel.

 • Ondersteunen leerkrachten en directie bij contacten en gespreksvoering met ouders/verzorgers/behandelaars;
 • Het onderhouden van contacten in het netwerk;
 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerling ondersteuning in het kader van passend onderwijs;
 • Verwijzen en begeleiden van leerlingen en ouders  naar externe instellingen voor hulpverlening;
 • Een bijdrage leveren in het intern ondersteuningsteam;
 • Rapporteren van je werkzaamheden in ons leerlingvolgsysteem;
 • Bijwonen van intercollegiale overleggen. 

Talenten & eigenschappen die goed van pas komen zijn:

 • We zoeken iemand met een afgeronde HBO opleiding MWD of SPH of vergelijkbaar;
 • Je hebt minimaal 4 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening of in het school maatschappelijk werk;
 • Je hebt kennis van leerlingen problematiek;
 • Je vindt het leuk om multidisciplinair te werken;
 • Je bent gericht op samenwerken en kunt meerzijdig partijdig zijn in de dynamische driehoek school ouders kind;
 • Je bent proactief en flexibel, hebt een eigen auto en vindt het leuk om op verschillende scholen te werken;
 • Je hebt kennis van de wet en regelgeving inzake hulpverlening;
 • Je hebt kennis van hulpverleningsmethoden en technieken;
 • Je hebt inzicht in factoren bepalend voor het ontstaan van psychosociale problemen;
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en liefst ook Engels.

 Wij bieden:

 • Salaris conform de cao voor het Voorgezet Onderwijs schaal 10;
 • Altijd welkom zijn bij je collega’s;
 • Een wereld openen voor elk kind;
 • Zelf ook blijven leren én groeien;
 • Tal van trainingen, opleidingen en carrièrekansen zijn mogelijk dankzij de koepel en een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen inbreng.

Waar gaat het jou om? We zijn benieuwd!
Als onderdeel van je sollicitatie, willen we ook graag weten waar het jou écht om gaat. In je vak en in de wereld. We vragen je dan ook om dit (naast je CV) met ons te delen, op jouw eigen wijze. Dat mag gewoon een brief zijn, maar het mag ook anders. We zijn benieuwd! Heb je nog vragen over de baan of over Alberdingk Thijm Scholen? Neem dan gerust contact op met Petra Disse, directeur WJF Nuyens Instituut (p.disse@atscholen.nl)  Kijk voor meer informatie en ervaringen van andere collega’s op werkenbijatscholen.nl

Direct solliciteren
Direct solliciteren

Specificaties vacature

Regio: Noord-Holland
Vacaturetype / functietype: Bepaalde tijd
Werkuren: Parttime
Werkdagen: Dag